Sandvikenhus

Södra Björksätra - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i området Södra Björksätra

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om själva bostadsområdet, gå till sidan Södra Björksätra.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.

Inga aktuella anteckningar från Södra Björksätra för närvarande.