Sandvikenhus

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i en organisation så att de kan åtgärdas så fort som möjligt. Sandvikenhus har en visselblåsarfunktion för rapportering av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter. Den kan anställda, arbetssökande, tidigare anställda, leverantörer och andra som har en arbetsrelaterad relation till Sandvikenhus använda då det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som allmänhet till den verksamhet det berör.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av alla nuvarande anställda i Sandvikenhus, men också av exempelvis tidigare anställda, arbetssökande, inhyrda arbetstagare, volontärer och praktikanter.

Funktionen är endast till för att rapportera in missförhållanden som man har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Så här gör du en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information.

Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://lantero.report/sandvikenhus Länk till annan webbplats.

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden (till höger) och komma direkt till rapporteringssidan.

Instruktionsfilm

Här finns en instruktionsfilm om visselblåsarfunktionen Länk till annan webbplats.