Sandvikenhus

Storvik - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i Storvik.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om själva bostadsområdet, gå till sidan Storvik.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.

Nya lägenheter planeras i Storvik

Sandvikenhus planerar att bygga nya lägenheter i Storvik, med beräknad inflytt i slutet av 2022.

Läs mer om nyproduktion i Storvik.