Sandvikenhus

Storvik - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i Storvik.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om själva bostadsområdet, gå till sidan Storvik.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.