Sandvikenhus

Lokaler

Vi har inget kösystem för kommersiella lokaler. Vårt system bygger istället på en strävan att skapa en bra mix av verksamheter i ett område för att få en långsiktigt hållbar utveckling.

Bedömningen utgörs av typ av verksamhet, kreditvärdighet och erfarenhet. Det finns således ingen garanti att du får hyra en lokal, men du har goda möjligheter om du uppfyller dessa punkter:

  • Din verksamhet ska vara lämplig för lokalen och för området i stort.
  • Du ska ha ett registrerat företag, till exempel ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.
  • Din kreditvärdighet ska vara god och utan betalningsanmärkningar. Vi gör en kreditupplysning.
  • Avtalstiden är vanligtvis tre år, så du bör ha för avsikt att driva verksamheten under åtminstone den tiden.

 

Intresseanmälan för lokal

 (Ange kr/månad exkl. moms)

Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras enligt PUL (Personuppgiftslagen) * (obligatorisk)


Genom att jag kryssar i "Ja, jag samtycker" och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Sandvikenhus har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Sandvikenhus lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen.
Multiple selection