Sandvikenhus

Logotyp

Logotyper för nedladdning

Logotypen ska användas i sin helhet, den får inte beskäras eller ändras.
Den får endast användas när Sandvikenhus är avsändare eller är avsändare tillsammans med annan aktör.
Minsta format som får användas är bredd 15 mm.