Sandvikenhus

Organisation

Sandvikenhus ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, teknisk chef, fastighetschef, affärsutvecklingschef samt fackliga representanter.

VD Stefan Lundqvist

Stefan Lundqvist

VD

Teknisk chef Katrin Svärdell

Katrin Svärdell

Teknisk chef

Fastighetschef Jens Strandin

Jens Strandin

Fastighetschef

Affärsutvecklingschef Patrik Uggla

Patrik Uggla

Affärsutvecklingschef

Fackliga representanter

Facklig representant

Tina Lundgren

Kommunal

Facklig representant

Thord Molander

Målarna

Facklig representant

Leif Jonsson

Vision

Facklig representant

Stefan Ruumensaari

Ledarna