Sandvikenhus

Organisation

Sandvikenhus ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, teknisk chef, fastighetschef, affärsutvecklingschef, CFO samt fackliga representanter.

vd

Stefan Lundqvist

VD

Teknisk chef

Katrin Svärdell

Teknisk chef

Fastighetschef

Jens Strandin

Fastighetschef

Affärsutvecklingschef

Patrik Uggla

Affärsutvecklingschef

Finanschef

Johan Persson

CFO

Fackliga representanter

Facklig representant

Tina Lundgren

Kommunal

Facklig representant

Thord Molander

Målarna

Facklig representant

Leif Jonsson

Vision

Facklig representant

Stefan Ruumensaari

Ledarna

Organisation

Organisationsschema

 Koncernstruktur

Koncernstruktur