Sandvikenhus

Uthyrningspolicy

I det allmännyttiga syfte vi som kommunalt bostadsbolag har, ingår ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva ansvarsfull uthyrning av bostäder. Vi ska vända oss till alla och tillgodose olika bostadsbehov. Vi ska också aktivt främja bostadsförsörjning i nära samarbete med vår ägare, kommunen. Vi har en rak bostadskö med tydligt kommunicerade regler att respektera.

Vi erbjuder förtur när synnerliga skäl föreligger, det är en del i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen, förutom näringslivsförtur som hanteras av Sandvikenhus. För att inte äventyra förtroendet för vårt kösystem ska antalet lägenheter förmedlade genom förtur inte överstiga 10% av det förmedlade antalet lägenheter sett som ett snitt över året. Det totala antalet lägenheter som förfogas av kommunen genom förtur får heller inte överstiga 10% av hela beståndet. Vad det gäller storlek på lägenheter gäller samma princip, förturer ska inte överstiga 10% vad det gäller 1 rum och kök osv. Ska andelen lägenheter som förmedlas genom förtur ökas, är det en fråga för styrelsen.

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av ledningen men delges styrelsen för kännedom.

Antagen av Sandvikenhus styrelse den 1 oktober 2020.
Policyn gäller från den 1 januari 2021.