Sandvikenhus

Boendeinflytande

Vi värnar om trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Ingen vet bättre än du som bor hos oss vad du saknar i din närmiljö. Vi vill att du som hyresgäst ska ha bra möjligheter att ge synpunkter och komma med önskemål om det som berör just din närmiljö. Oavsett om det handlar om renovering av din lägenhet, ditt hus eller om förändringar i närmiljön som förbättrar för er som bor där. Vi tar gärna del av dina kunskaper om och erfarenheter av våra bostadsområden. Tillsammans kan vi arbeta för ökad trygghet och trivsel!

Forum för dialog

Vi erbjuder dig som är hyresgäst olika forum för dialog. Läs mer om dem under respektive rubrik längre ner på sidan.

Vill du engagera dig i ditt bostadsområde? Ta chansen att bli frivilligvärd eller medlem i borådet. Du som engagerar dig får ta del av olika förmåner, såsom fribiljetter till olika sport- och musikevenemang.

Vill du veta mer om boendeinflytande eller engagera dig i ditt bostadsområde, kontakta Cecilia Book-Partanen på cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se.

Kontaktuppgifter till frivilligvärdar och borådsmedlemmar i ditt område hittar du här under respektive område.

Frivilligvärd

Som frivilligvärd är du en viktig person i området där du bor. Du kan till exempel ha ansvar för en kvarterslokal, sköta utlåning av redskap eller andra gemensamma saker. Du blir en person i området som dina grannar känner förtroende för. Du blir också viktig som kontaktperson för oss på Sandvikenhus i olika frågor. Du får ingen ekonomisk ersättning för din roll som frivilligvärd, belöningen är gemenskapen och känslan av att du bidrar där du bor.

Boråd

Borådet är en grupp engagerade hyresgäster som värnar lite extra om sitt bostadsområde. Borådet representerar alla hyresgäster i området och är en viktigt kontaktlänk. I borådet träffas hyresgäster och personal från Sandvikenhus. Det är ett forum för gemensam diskussion om hur man tillsammans kan utveckla närområdet, dels den fysiska närmiljön men också exempelvis med verksamhet i kvarterslokalerna, en gårdsfest, skapa trivselgrupper via studiecirklar. Det bygger på hyresgästernas engagemang och intresse och stöttas av Sandvikenhus personal. Ett boråd är enkelt att skapa och tar inte mycket tid.

Boendeinflytandemedel

Vi söker dig som har tankar och idéer om hur ditt boende och ditt bostadsområde kan utvecklas på bästa sätt. En aktivitet kan vara liten eller stor, men syftet ska vara att stärka gemenskap, trygghet och engagemang som bidrar till ökad trivsel i huset, kvarteret eller bostadsområdet i stort. Det finns en budget för trivselhöjande aktiviteter, denna kan du som är hyresgäst via ditt boråd/frivilligvärd, vara med och bestämma över. Exempel på aktiviteter:

  • Upprustning av lekplatsen, nya bänkar eller grillplatser.
  • Ordna städdag, ha gårdsfest eller liva upp verksamhetslokalen
  • Sköta om planteringar och gemensamma uteplatser
  • Starta studiecirklar, gym eller andra aktiviteter
  • Kom gärna med övriga förslag!

Här kan du ansöka om boendeinflytandemedel.

Här kan du lämna förbättringsförslag.

Hyresgästenkäter

Vi vill veta hur du trivs och vad du tycker om oss som arbetar på Sandvikenhus. Därför genomför vi årligen en hyresgästenkät där vi också kan jämföra oss med andra bolag. Svaren i enkäterna hjälper oss att göra rätt åtgärder på rätt ställe.

2015 genomfördes enkäten bland alla våra hyresgäster. Under hösten 2016 gjordes en delmätning då hälften av hyresgästerna fick svara. Du som inte fick någon enkät denna gång kommer att få chansen att svara under hösten 2017 då enkäten skickas till alla hyresgäster igen.

Om enkäten

Enkäten innehåller ett antal olika områden:

  • Serviceindex fångar in vad du upplever i mötet med våra medarbetare, tjänster och produkter. Känner du att vi tar dig på allvar? Är det tryggt och säkert, rent och snyggt? Får du den hjälp och service du efterfrågar.
  • Produktindex avser egenskaper hos lägenheterna och fastigheten i övrigt, både inne och ute.
  • Profil innehåller varumärkesrelaterade frågor, exempelvis om du kan tänka dig att rekommendera oss som hyresvärd.
  • Hyresgästerna egen samlade bedömning av bostadens eller lokalens läge, tillgång till service och områdets rykte sammanfattas i nyckeltalet attraktivitet.
  • Får du valuta för din månadshyra? Här sammanfattas bedömningen av prisvärdheten och Trend-frågorna, som fångar upp hyresgästernas bedömning av hur utvecklingen gått det senaste året.

Synpunktenträffar

Ett av forumen för boendeinflytande är de så kallade ”synpunktenträffarna". Sandvikenhus bjuder regelbundet in till sådana träffar ute i bostadsområdena, för att på ett informellt sätt få träffa våra hyresgäster och ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Sandvikenhus ledning deltar vid träffarna. 

Kvartersvandringar

Kvartersvandringar är ett forum för synpunkter och dialog. Vi går gemensamt runt i ditt kvarter och du kan själv visa på det du tycker är bra och det du vill förändra. Kvartersvandring genomförs en gång om året, på våren.