Sandvikenhus

Vår vision och våra värderingar

Vår vision är att vi ger människor ett tryggare hem. Den bygger på fyra perspektiv.

 

Vår vision

 

Våra hyresgäster:

Livskvalitet och social trygghet

 • Vi erbjuder attraktiva och trygga bostadsmiljöer.
 • Vi ska leva upp till och överträffa hyresgästernas förväntningar.
 • Vi för en aktiv dialog med våra hyresgäster och håller självklart vad vi lovar.
 • Vi erbjuder trygghet genom grannsamverkan, delaktighet och inspirerande aktiviteter.

Våra medarbetare:

Motivation, trygghet och engagemang

 • Samverkan, delaktighet, trygga arbetsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter
 • Vi tar ansvar, egna initiativ och har ett kundorienterat arbetssätt.
 • Vi har ett tydligt ledarskap och tydliga riktlinjer.Samhället:

Ett levande Sandviken

 • Vi erbjuder attraktiva och trygga bostadsmiljöer.
 • Vi ökar möjligheten att behålla inflyttad och rekryterad personal.
 • Vi underlättar inflyttning och rekrytering till Sandviken med ett attraktivt boende.
 • Vi har ett starkt samhällsengagemang.

Resursanvändning:

God ekonomisk kontroll

 • Ekonomisk trygghet för ägare, hyresgäster och medarbetare.
 • Aktivt budgetarbete, god ekonomisk kontroll och uppföljning.
 • Hög kostnads­medvetenhet i hela organisationen.

Våra värderingar

Vi ger människor tryggare hem. Det är vår vision och kärnan i vårt arbete och vår företagskultur. För att kunna leva upp till den har vi fyra ledstjärnor:

 • Vi tar ansvar
 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi har mycket hjärta
 • Vi är vassare än igår