Sandvikenhus

Uthyrningsregler

Våra uthyrningsregler

Grundkrav för att få hyra bostad av oss

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du får inte ha några skulder.
 • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna och den ska vara reglerad av kronofogdemyndigheten.
 • Du ska kunna visa att du har inkomst, genom exempelvis intyg från nuvarande eller kommande arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller CSN (Centrala studiestödsnämnden). Om du har försörjningsstöd ska det vara godkänt hos Individ- och familjeomsorgen i Sandviken.
 • Du som har hyreskontraktet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos oss.

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

Om du blir erbjuden en lägenhet hos oss och tackar ja till den gör vi en kreditupplysning. Vi kontrollerar betalningsanmärkningar och att det inte finns några skulder. I vissa fall begär vi referenser från tidigare hyresvärd.
Vi godkänner inte borgenär.

Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste tolv (12) månaderna. Skulden ska vara reglerad.

Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna hyreskontrakt hos oss.

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar om du redan bor hos oss

Vi gör ingen kreditupplysning på hyresgäster som redan bor hos oss. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dina hyresinbetalningar. För att få hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande får det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex (6) månaderna. Du får inte ha några registrerade störningar under de senaste sex (6) månaderna. Detta kontrolleras innan du får ett erbjudande om visning. Om du har registrerade störningar i ditt nuvarande boende kan det leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden som du har sökt. Dessa bedömningar görs från fall till fall.

Om du upprepade gånger är försenad med hyresbetalningar kan ditt hyresavtal komma att sägas upp av oss.

Du som har en skuld till Sandvikenhus kan inte få en ny lägenhet hos oss innan skulden är betald.

Registrering i bostadskön

 • Du registrerar dig i vår bostadskö på Mina sidor Länk till annan webbplats..
 • Du kan registrera dig då du fyllt 16 år, men du kan inte teckna lägenhetskontrakt förrän du fyllt 18 år.

Boendeformer - ålderskrav

+55

För att få flytta in i en +55-bostad måste den sökande vara 55 år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Trygghetsboende

För att få flytta in i ett trygghetsboende måste den sökande vara 65 år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Seniorboende 70+

För att få flytta in i en seniorbostad 70+ måste den sökande vara 70 år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Antal personer i lägenheten - våra rekommendationer

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Det kravet finns för att förhindra osunda boendeförhållande och prövas när du erbjuds en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek. Antalet personer avser vuxna och barn.

 • 1 rum och kokvrå/kök: 3 personer
 • 2 rum och kokvrå/kök: 4 personer
 • 3 rum och kök: 6 personer
 • 4 rum och kök: 8 personer
 • 5 rum och kök: 10 personer
 • 6 rum och kök: 12 personer

Samla köpoäng

 • Den med flest köpoäng erbjuds lägenhetskontraktet, förutom om lägenheten är markerad som BoDirekt, då erbjuds lägenhetskontraktet till den som först anmäler intresse och som uppfyller våra grundkrav.
 • Du samlar (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng.
 • När du tecknar ett nytt hyreskontrakt med oss raderas dina köpoäng när du tackar ja, muntligt eller skriftligt, till det erbjudna lägenhetskontraktet. Men din registrering i kön finns kvar och du börjar samla poäng på nytt.

Uppdatera din plats i kön

En gång per år måste du logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. och aktivera ditt konto. Annars förlorar du dina köpoäng och din plats i bostadskön raderas. Det är ditt eget ansvar att hålla reda på när det är dags att uppdatera detta.

Söka och hyra lägenhet

 • Gå till sidan Hitta ledigt eller till Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se våra lediga lägenheter.
 • Du gör intresseanmälningar på den eller de lägenheter som stämmer överens med dina önskemål.
 • Du kan maximalt ha fem pågående intresseanmälningar.
 • Om du under en period av 30 dagar inte lämnat något svar på sammanlagt tre (3) erbjudanden så blir du automatiskt spärrad från att göra flera intresseanmälningar under de påföljande 30 dagarna.

BoDirekt

Vissa av våra lägenheter är markerade som BoDirekt-lägenheter. Det innebär att den som först anmäler intresse får erbjudande om lägenheten, oavsett antal köpopäng.

För lägenheter markerade med BoDirekt gäller inga köpoäng eller förturer. Du ska kunna hyra lägenheten från det datum som den blir ledig och du måste uppfylla våra grundkrav. Läs mer om dem under rubriken Grundkrav för att få hyra bostad av oss, högre upp på sidan.

Gå på visning, skriva kontrakt och hämta nycklar

 • Du har sju dagar på dig att gå på visning och svara på lägenhetserbjudandet på Mina sidor på vår hemsida, förutom för BoDirekt-lägenheter då du har tre dagar på dig.
 • Om du har flest köpoäng av de som tackat ja tar vi en kreditupplysning för att kontrollera att du inte har några skulder.
 • Om kreditupplysningen är godkänd skickas kontraktet till dig för e-signering med Bank-ID.
 • När kontraktet skickas till dig nollställs dina köpoäng.
 • Du måste själv skriva under lägenhetskontraktet, fullmakt godkänns inte.
 • Glöm inte teckna hemförsäkring och elavtal.
 • Första månadshyran måste vara betald innan du kan hämta ut nycklarna och du ska kunna visa via internetbank, utskrift eller Swish att den är betald.
 • Nycklarna kan hämtas tidigast kl 12.00 första vardagen i månaden.
 • Om du tar över nycklarna direkt av den utflyttande hyresgästen godkänner du samtidigt flyttstädningen som hen gjort.

Minst ett år i samma lägenhet

Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet i vårt bestånd.

Efter ett år i samma lägenhet kan du återigen anmäla intresse för våra lägenheter.

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt. För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna en skriftlig ansökan till oss på Sandvikenhus genom att fylla i vår blankett för andrahandsuthyrning, som du hittar på sidan Blanketter. Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) skäl. Dessa kan vara exempelvis:

 • Tillfälligt arbete på annan ort. Om du ska arbeta tillfälligt på annan ort så måste anställningsavtal bifogas ansökan.
 • Hyra ut på grund av studier på annan ort. Om du ska studera på annan ort måste antagningsbesked till studierna bifogas ansökan.
 • Provbo som sambo. Om du ansöker om tillstånd för andrahandsuthyrning för att provbo som sambo måste du ange vem du ska provbo med. För provboende som sambo kan du få tillstånd till andrahandsuthyrning i 6 (sex) månader.
 • Andra skäl. Om du ansöker om tillstånd av andra skäl än ovanstående så måste även dessa styrkas. Ansöker du till exempel om tillstånd för att hyra ut i andra hand under en längre utlandsvistelse måste resplan och bokningsbekräftelser bifogas.

En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andra hand under två års tid. Även för den personen gäller våra grundkrav. Läs mer om dessa högre upp på sidan.

Det är du som är förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden.
En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

För dig som ska hyra i andra hand

Om du som är intresserad av att hyra i andra hand har störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahandskontrakt.

Du kan hyra lägenheten i max två år och du kan aldrig överta lägenhetskontraktet.

Inneboende

Du får enligt hyreslagen (41§) upplåta en del av din lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, och du behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Du får inte låta utomstående personer bo i lägenheten, om det kan medföra problem för hyresvärden.

Byte av bostad

Alla bostadsbyten måste godkännas av oss. För att få tillstånd att byta din bostad med en annan kontraktsinnehavare måste ni kunna uppge giltiga skäl, de regleras i hyreslagen. Rätten att byta gäller alla med förstahandskontrakt. För att vi ska godkänna ett byte krävs det att den nya hyresgästen uppfyller våra grundkrav och inte har misskött det tidigare boendet.

Din vanliga ansökan raderas vid bostadsbyte och därmed nollställs dina köpoäng. Bilplats följer inte med vid bostadsbyten. Om du nyligen har gjort ett bostadsbyte måste dina skäl för ett nytt byte vara starkare än det förra, eller din livssituation ha förändrats.

För att byta din lägenhet måste du skicka in en skriftlig ansökan till oss.

 • Fyll i vår blankett för ansökan om bostadsbyte.
 • Bytet godkänns under förutsättning att den nya hyresgästen har för avsikt att bo i bostaden.
 • Om så inte är fallet och detta upptäcks av oss så riskerar ni båda att bli av med kontrakten.
 • Du kan inte flytta in i den nya lägenheten innan bytet är godkänt av oss och besiktningen och kontraktsskrivningen är genomförd.

Undantag från kösystemet

BoDirekt

För lägenheter markerade med BoDirekt gäller inga köpoäng, den som först anmäler intresse får lägenheten. Läs mer om BoDirekt högre upp på sidan.

Intern förtur, beaktansvärda skäl

Ibland behöver Sandvikenhus av olika skäl, till exempel rivning eller större ombyggnation, flytta hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter och bilplatser.

Förtur i samråd med Sandvikens kommun

Vi erbjuder förtur när det finns synnerliga skäl som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen. För att inte äventyra förtroendet för vårt kösystem ska antalet lägenheter förmedlade genom förtur inte överstiga 10 % av det förmedlade antalet lägenheter sett som ett snitt över året. Det totala antalet lägenheter som förfogas av kommunen genom förtur får heller inte överstiga 10 % av hela beståndet. Vad det gäller storlek på lägenheter gäller samma princip, det ska inte överstiga 10 % vad det gäller 1 rum och kök och så vidare.

Näringslivsförtur

För att få möjlighet till näringslivsförtur ska du ha fått en tillsvidareanställning eller provanställning på minst sex (6) månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Även vikariat på ett år eller mer kan godkännas. Du som har fått arbete i Sandvikens kommun och bor på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd kan ansöka om att få näringslivsförtur. Det innebär att din restid måste vara minst 1,5 timme enkel bilväg från ort till ort. Din ansökan om förtur ska ha kommit in till oss innan du påbörjar din anställning. Näringslivsförtur innebär max tre års poäng. Sökande som redan har poäng kan uppgraderas till max tre års poäng.

Överlåta ditt lägenhetskontrakt

För att få överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl. Du måste också ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person som du vill överlåta lägenhetskontraktet till. Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre år. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende. För att överlåtelse ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. Personbevis är obligatoriskt vid ansökan om överlåtelse.

Giltiga skäl för överlåtelse

Skilsmässa eller separation

Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet. Om intyg på separation finns så ska du bifoga det, exempelvis ansökan om äktenskapsskillnad.

Dödsfall

Vid dödsfall kan överlåtelse av lägenhetskontrakt ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende kan godkännas om er avsikt var att fortsätta bo tillsammans.

Överlåtelse till närstående

Om du inte längre har behov av lägenheten kan överlåtelse av kontraktet göras till närstående som du varaktigt bott ihop med under minst tre (3) år. Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. En vän kan aldrig klassas som närstående. Sammanboende ska styrkas med personbevis från Skatteverket. Nytt boende för nuvarande hyresgäst måste styrkas, till exempel med nytt hyresavtal.

Om du stör i ditt boende

Störningsärenden består av en rad företeelser som kan göra att du sägs upp enligt hyreslagens 42§. En störning avskrivs efter sex (6) månader. Ofta inleds situationen med att vi får ett samtal från en störd hyresgäst, medarbetare, vaktbolag eller berörd myndighet. Samtalet dokumenteras i form av en skriftlig notering. Vid en störningssituation som inte kunnat lösas genom samtal med berörda parter får du som hyresgäst alltid, efter kontakt med boendekonsulent, ett ordningsbrev, därefter informeras socialnämnden. Fortsätter störningen efter detta så blir du uppsagd från ditt hyreskontrakt.

Bilplatser

Det är bara du som har ett lägenhetskontrakt hos oss som kan hyra parkeringsplats eller garage.

Så här går det till:

 • Du kan se våra lediga bilplatser om du är hyresgäst och är inloggad på Mina sidor Länk till annan webbplats..
 • Det finns ingen kö för parkeringsplatser. Ledig parkeringsplats erbjuds till den som först gör intresseanmälan.
 • För garageplatser finns en kö. För att kunna erbjudas en garageplats måste du ha gjort en intresseanmälan på en ledig bilplats samt ha flest köpoäng.
 • Fordonet som ska använda platsen ska vara samma typ av fordon som platsen är avsedd för, till exempel får enbart bilar parkeras på parkeringsplats.
 • Du kan hyra max ett garage och max två parkeringsplatser samtidigt.
 • Om du säger upp ditt lägenhetskontrakt avslutas alltid garage- och parkeringsplatskontrakt samtidigt. Om du flyttar inom samma område hos oss har du möjlighet att behålla din bilplats men du måste själv meddela vår kundtjänst att du vill behålla den nuvarande bilplatsen. Flyttar du till ett annat område måste bilplatsen sägas upp i samband med uppsägning av lägenheten.
 • Bilplats kan enbart hyras i ditt närområde.

Säga upp sin lägenhet

 • Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Exempel: Om du säger upp ditt hyresavtal den 15 januari är det februari, mars, april som är uppsägningsmånader och avtalet upphör 1 maj.
 • Vid utflytt till vård- och omsorgsboende är uppsägningstiden en (1) kalendermånad.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning ska uppvisas, dessutom ska uppsägningen som lämnas in vara påskriven av samtliga dödsbodelägare.
 • Det är den första vardagen i varje månad som blir startdatum och anger vilken månad som räknas som uppsägningsmånad.
 • Fyll i blanketten ”Uppsägning av lägenhet” som du hittar på sidan Blanketter.
 • Posta eller lämna in blanketten i vår kundtjänst. Observera att denna måste vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden.
 • När du lämnat in en signerad uppsägning finns ingen ångerrätt.
 • Boka tid för en städbesiktning.
 • Nycklarna ska lämnas in till vår kundtjänst senast kl 12:00 första vardagen efter att kontraktet upphört. Då ska en godkänd städbesiktning redan ha genomförts av oss. Lämnar du inte in dina nycklar i tid debiteras du för en omläggning av låset.
 • När du säger upp din lägenhet kommer den att visas för intressenter.
 • Du är skyldig att visa din lägenhet för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Dessa personer kommer att kontakta dig för att avtala tid för visning. Visningsplikt föreligger.
 • Du ansvarar för lägenheten tills ditt hyreskontrakt upphör, även om du flyttar ut tidigare.
 • Inom 14 dagar efter att vi mottagit din uppsägning kontaktar vi dig för att boka ett utflyttningsbesök. Under utflyttningsbesöket, som är obligatoriskt, kommer vi att kontrollera lägenhetens skick och utföra en mätning för att hitta eventuella fuktskador. Du får samtidigt information om vad som gäller för flyttstädning, nycklar med mera inför den kommande flytten.
 • Om ni är två som står på kontraktet men en av parterna vill säga upp sin del av kontraktet gäller tre månaders uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om något annat. Det här gäller även då den person som säger upp sin del av avtalet tecknat nytt lägenhetskontrakt hos oss.

Besiktning av lägenheten

Besiktningen bokas så snart som möjligt efter det att vi tagit emot din uppsägning. En besiktningsman bedömer då om det finns normalt eller onormalt slitage i lägenheten. Onormalt slitage betalas av utflyttande hyresgäst.

Städning av lägenheten

Innan du lämnar lägenheten ska alla utrymmen städas ordentligt, även balkong, förråd och uteplats. Städningen ska sedan besiktas och godkännas av en bovärd. Om städningen inte godkänns och vi måste anlita en städfirma för att göra om städningen, betalas detta av den utflyttande hyresgästen.

Nycklar

Samtliga nycklar som går till lägenheten och övriga utrymmen ska lämnas till vår kundtjänst eller till den nya hyresgästen senast kl 12.00 första vardagen efter att ditt kontrakt upphört. I annat fall tvingas vi göra en omläggning av låscylindern. Dessa kostnader kommer då att debiteras dig.

Om du lämnar nycklarna till ny hyresgäst

Om du lämnar nycklarna direkt till en ny hyresgäst ska denne kvittera på en kvittens som du får av oss.

Det är du som flyttar ut som ska se till att kvittensen lämnas hos oss inom en vecka. Om vi inte får in kvittens för samtliga nycklar till lägenheten tvingas vi göra en omläggning av låscylindern. Dessa kostnader kommer då att debiteras dig.

Bytestorget

Bytestorget finns på Mina sidor Länk till annan webbplats. och är till för att förenkla byte av lägenhet mellan hyresgäster. Där kan du annonsera för att hitta någon annan av Sandvikenhus hyresgäster att byta lägenhet med. Annonsen raderas automatiskt efter 90 dagar. Har du inte hittat någon att byta med innan dess kan du lägga upp en ny annons.

Vad krävs för att få byta lägenhet

 • Både du och den du vill byta med måste vara hyresgäst hos Sandvikenhus.
 • Ni ska ha bott minst ett år i era nuvarande lägenheter.
 • Du och den du vill byta med får själva komma överens om visningar och fylla i ansökan om byte.
 • Ansökan om byte måste lämnas till oss i god tid, senast två kalendermånader innan önskat bytesdatum. Ansökan ska vara undertecknad av er båda.
 • För att er ansökan om lägenhetsbyte ska godkännas måste det också finnas beaktansvärda skäl för bytet, se nedan.

Beaktansvärda skäl för bytet

Beaktansvärda skäl kan vara exempelvis förändringar i din familj, i ditt arbete eller i din ekonomi.

När ansökan är inlämnad

 • Om ansökan godkänns bokar Sandvikenhus besiktning av båda lägenheterna.
 • Vid eventuell skada i någon av lägenheterna avslås ansökan om byte.
 • Vid godkänd ansökan måste ni vänta med bytet till det datum då era nya hyresavtal börjar gälla.
 • Bilplats följer inte automatiskt med vid ett lägenhetsbyte. Kontakta oss om ni vill byta även bilplatser.
 • Om du är registrerad i vår bostadskö raderas dina köpoäng automatiskt i samband med lägenhetsbytet. Men din registrering i kön finns kvar och du börjar samla poäng på nytt.

Uppdaterat februari 2024.