Sandvikenhus

Årsunda - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i Årsunda.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om själva bostadsområdet, gå till sidan Årsunda.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.

   • Hyresgästmöte Årsunda
    Minnesanteckningar från hyresgästmöte februari 2023.
    Läs mer