Sandvikenhus

Kanalgränd - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i området Kanalgränd.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om bostadsområdet, gå till sidan Kanalgränd.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.

Inga aktuella anteckningar från Kanalgränd för närvarande.