Sandvikenhus

Policys

Rutiner vid störning

Journummer 026-10 68 00

Hit ringer du om du störs nattetid av exempelvis musik eller högljudda fester. Det är viktigt att du ringer när störningen pågår och inte väntar till dagen efter. Då är det svårare att styrka klagomålet. Bevakningsfirman går inte in till den störande grannen men åker dit och skriver en rapport. Deras närvaro kan också verka avskräckande. Även om du ringer polisen är det bra om du ringt journumret också, så att vaktbolaget kommer dit. 

Så här går det till när vi får ett störningssamtal:

  1. Vi tar kontakt med den hyresgäst som stör och ber att få hans eller hennes bild av situationen.
  2. Du som ringt oss får återkoppling.
  3. Om störningen fortsätter skickar vi ett ordningsbrev, formulerat som en första varning.
  4. Om störningen ändå fortsätter skickar vi ytterligare ett ordningsbrev, formulerat som en sista varning. Hyresgästen blir då kallad till ett möte och Individ- och familjeomsorgen (IFO) informeras.
  5. Om störningen fortsätter blir hyresgästen uppsagd. Vid tvist skickas dokumentationen till hyresnämnden.

Hyresgästen ansvarar själv för utflyttning. Om denne inte själv flyttar ut, övergår uppsägningen till en avhysning, som utförs med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Vi dokumenterar alla inkommande störningssamtal från hyresgäst, husvärdar, störningsjour eller myndigheter.  

Sponsringspolicy

Sandvikenhus har en lång tradition av att stödja företag, organisationer, föreningar och evenemang kopplade till Sandviken. Vår sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och sport. Ett syfte är att främja ett sunt och hållbart samhälle för människor och företag i Sandviken. Ett annat är att attrahera nya medarbetare, utveckla nätverk, stärka befintliga kundrelationer och skapa nya, men också öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget.  

Uthyrningsregler

Policy sekretessbelagda personuppgifter