Sandvikenhus

Nya Bruket - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst på Nya Bruket.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om bostadsområdet, gå till sidan Nya Bruket.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.