Sandvikenhus

Om Sandvikenhus

Sandvikenhus erbjuder attraktiva och trygga bostäder och lokaler med hög service. Vi utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Därutöver ansvarar vi även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

Våra hus har sett flera generationer Sandvikenbor växa upp; allt sedan företaget grundades 1962. När vi förändrar och bygger nytt, är det för att skapa ett levande Sandviken med attraktiva bostadsmiljöer i många år framåt. De bostäder vi förvaltar och planerar idag, ska fortfarande vara en del av ett attraktivt Sandviken om femtio eller hundra år.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket betyder att vi bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen och att vi har ett samhällsansvar. Det är viktigt för oss att vi bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun, vilket vi bland annat gör genom att samarbeta med olika företag, organisationer, föreningar och evenemang som arbetar för dessa frågor.

Vår vision är: Sandvikenhus — ett tryggare hem

Visionen beskriver hur vi ser på vårt uppdrag idag och i framtiden. Visionen inspirerar och vägleder oss i alla beslut – stora som små.


Det finns fyra perspektiv i vår vision:

  • Medarbetaren: motivation, trygghet och engagemang
  • Våra hyresgäster: livskvalitet och social trygghet
  • Resursanvändning: God ekonomisk kontroll
  • Samhället: Ett levande Sandviken


Du kan läsa mer om vår vision och våra kärnvärden här.

Sandvikenhus ingår i Sandvikens Stadshus AB där även Högbo Bruk, Sandviken Energi, Sandviken Nyttofastigheter AB, Göransson Arena och Sandvikens Specialfastigheter ingår. Sandvikenhus har två dotterbolag, Sandtjädern Holding AB samt Knuten HB som Sandvikenhus äger till 99% och som består av enbart en fastighet i centrala Sandviken.

Vad är allmännyttan?