Sandvikenhus

Om Sandvikenhus

Sandvikenhus erbjuder attraktiva och trygga bostäder och lokaler med hög service. Vi utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Därutöver ansvarar vi även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

Våra hus har sett flera generationer Sandvikenbor växa upp; allt sedan företaget grundades 1962. När vi förändrar och bygger nytt, är det för att skapa ett levande Sandviken med attraktiva bostadsmiljöer i många år framåt. De bostäder vi förvaltar och planerar idag, ska fortfarande vara en del av ett attraktivt Sandviken om femtio eller hundra år.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket dels betyder att vi bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen och dels att vi har ett samhällsansvar. Det är viktigt för oss att vi bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun, vilket vi bland annat gör genom att samarbeta med olika företag, organisationer, föreningar och evenemang som arbetar för dessa frågor.

Vår vision är: Sandvikenhus — ett tryggare hem

Visionen beskriver hur vi ser på vårt uppdrag idag och i framtiden. Visionen inspirerar och vägleder oss i alla beslut – stora som små.

 

Det finns fyra perspektiv i vår vision:

  • Medarbetaren: motivation, trygghet och engagemang
  • Våra hyresgäster: livskvalitet och social trygghet
  • Resursanvändning: God ekonomisk kontroll
  • Samhället: Ett levande Sandviken

 

Du kan läsa mer om vår vision och våra kärnvärden här.

Sandvikenhus ingår i Sandvikens Stadshus AB där även Högbo Bruk, Sandviken Energi, Göransson Arena och Sandvikens Specialfastigheter ingår. Sandvikenhus har två dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB, som hanterar alla special­fastigheter som till exempel gruppbostäder och äldreboenden och Knuten HB som Sandvikenhus äger till 99% och som i princip bara består av en fastighet i centrala Sandviken.

 

Vad är allmännyttan? 

Snabba fakta

  • 140 anställda, bovärdar är den största yrkesgruppen.
  • Cirka 4 500 bostäder i Sandviken, Järbo, Årsunda och Storvik.
  • Ansvarar för drift, skötsel och reparationer av kommunens fastigheter.
  • Omsätter ca 500 miljoner.
  • Allmännyttigt bolag.
  • Ägare: Sandvikens kommun.