Sandvikenhus

Om Sandvikenhus

Sandvikenhus erbjuder attraktiva och trygga bostäder och lokaler med hög service. Vi utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar, förvaltar och förvaltar fastigheter och mark. Därutöver ansvarar vi även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

Våra hus har sett flera generationer Sandvikenbor växa upp; allt sedan företaget grundades 1962. När vi förändrar och bygger nytt, är det för att skapa ett levande Sandviken med attraktiva bostadsmiljöer i många år framåt. De bostäder vi förvaltar och planerar idag, ska fortfarande vara en del av ett attraktivt Sandviken om femtio eller hundra år.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket dels betyder att vi har ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen och dels att vi har ett samhällsansvar. Det är viktigt för oss att vi bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun, vilket vi bland annat gör genom att sponsra olika företag, organisationer, föreningar och evenemang som arbetar för dessa frågor.

Vår vision är: Sandvikenhus — ett tryggare hem.

Visionen beskriver hur vi ser på vårt uppdrag idag och i framtiden. Visionen inspirerar och vägleder oss i alla beslut – stora som små.

 

Det finns fyra perspektiv i vår vision:

  • Medarbetaren: motivation, trygghet och engagemang
  • Våra hyresgäster: livskvalitet och social trygghet
  • Resursanvändning: God ekonomisk kontroll
  • Samhället: Ett levande Sandviken

 

Du kan läsa mer om vår vision och våra kärnvärden här.

Sandvikenhus ingår i Sandvikens Stadshus AB där även Högbo Bruk, Sandviken Energi, Göransson Arena och Sandvikens Specialfastigheter ingår. Sandvikenhus har ett dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB, som hanterar alla special­fastigheter som till exempel gruppbostäder och äldreboenden.

 

Vad är allmännyttan? 

Snabba fakta

  • 130 anställda, varav bovärdarna är den största yrkesgruppen
  • Omsättning 2015: 570 miljoner kronor
  • Cirka 4 300 bostäder i Sandviken, Järbo, Årsunda och Storvik
  • Allmännyttigt bolag
  • Ägare: Sandvikens kommun