Sandvikenhus

Boendeformer

Sandvikenhus erbjuder olika former av boende:

 • Vanligt boende
 • Seniorboende +55
 • Seniorboende +70
 • Vård- och omsorgsboende

 

Seniorboende 55+

För att få flytta in i en Seniorbostad 55+ behöver minst en av hyresgästerna vara 55 år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen för att flytta in. Vår vanliga uthyrningspolicy gäller och du ställer dig i kö som vanligt på Mina sidor.

Här finns våra seniorbostäder 55+

 • Järbo: Norrhedsvägen 3
 • Storvik: Magasingatan 15-18
 • Årsunda: Vallgränd
 • Sandviken: Västerled 136, Sätragatan 60, Sveavägen 18 och 24, Tallbacksvägen 29, Björkgatan 1, Dalagatan 12-14 samt Odengatan 46.

Seniorboende 70+

För att få flytta in i en Seniorbostad 70+ behöver minst en av hyresgästerna vara 70 år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen för att flytta in. Det är Omsorgsförvaltningen på Sandvikens kommun som hanterar köer och intresseanmälningar till dessa lägenheter men du skriver kontrakt med oss på Sandvikenhus.

Beroende på din situation kan du beviljas extra hjälp från Omsorgsförvaltningen

 • Hjälp i hemmet
 • Personlig assistans
 • Boendestöd
 • Hemsjukvård

Här finns våra Seniorbostäder 70+

 • Årsunda: Nedre vägen 2
 • Storvik: Vallgatan 9
 • Sandviken: Seegatan 8 och Tallbacksvägen 39

Vård- & Omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden är ett samlingsbegrepp för boendeformer där biståndsbeslut föregår kontrakt. Till denna kategori hör gruppbostad och servicebostad. Det är kommunens omsorgsförvaltning som fördelar bostäderna. Boendet består av ett antal tillgänglighetsanpassade lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Personligt stöd tillhandahålls i den omfattning den enskilde behöver.

En lägenhet i en servicebostad är en mellanform mellan en egen lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet och en lägenhet i en gruppbostad (Socialstyrelsen).

Vård- och omsorgsboende styrs av Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service. Särskilt boende är äldreboende, demensboende och korttidsvistelse. Bostad med särskild service innebär servicebostad, satellitlägenhet i närhet av servicebostad och gruppbostad.

Följande insatser från Omsorgsförvaltningen kan beviljas

 • Hjälp i hemmet
 • Hälso- och sjukvård
 • Insatser som ingår i boendebeslutet