Sandvikenhus

Borådsmöte Coromant- och Zirkongatan

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande borådsmedlemmar: 4 personer

Anteckningar

 • Hyresgästlokal: Sandvikenhus ska måla panel, byta tapeter, byta golv i hall, sätta upp lampor i fönster.
 • Brandgata bakom Coromantgatan 7? Sandvikenhus undersöker och återkommer.
 • Locket till latrintunnan vid infarten till Coromantgatan, trasigt. Anmält
 • Varför gör Sandvikenhus inget åt uteplatser (staket/skärmtak osv.) som inte underhålls av hg? Byggnationer som är egenbyggda utan tillåtelse av Sandvikenhus ansvarar hyresgästen själv för. På fram- och baksidor skall skiljeväggar/staket vara enhetliga om man vill bygga nytt. Godkända exempel finns på Coromantgatan 2 (framsida) och Coromantgatan 12 (baksida)
 • Sandvikenhus utreder ny placering av containrarna. Önskemål att de ska ställas tillbaka på gamla stället (lekparkerna).
 • Grepptänger och sopsäckar för att plocka skräp önskas till förråden med städmaterial. Sandvikenhus ordnar detta.
 • Nyckeltagg till lokal och kunna boka via bokningstavla i tvättstuga. Sandvikenhus utreder och tar fram en kostnad.
 • Önskas fler besöksparkeringar. Sandvikenhus saknar yta på sin fastighet för att kunna utöka antalet besöksparkeringar.
 • Många garage är belamrade med möbler och skräp. Detta strider mot hyresavtalet. Garaget är endast avsett för körbart fordon. Vid en tillsyn så kommer åtgärder vidtas.
 • Garagen har bristfällig ventilation. Sandvikenhus kollar på en lösning.
 • Önskemål att lekparkerna ska målas. Sandvikenhus titta på när och hur.
 • Vid bokning av hyresgästlokalen gäller numera telefontid. Kl. 17-19 mån-fre är man välkommen att boka lokalen via frivilligvärden.
 • Vid brister av städningen i hyresgästlokalen så kan en avgift på 1000: - debiteras ansvarig hyresgäst. Vänligen städa efter dig.


Kvartersvandring 4 april, start kl 16.30.

Miljödag/slänga-skräp-dag, 25 april kl 15-17.