Sandvikenhus

Tillgänglighet för webbplatsen
– tillgänglighetsredogörelse 

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG Länk till annan webbplats.), på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga men strävar hela tiden efter att förbättra den.

Kända brister i tillgängligheten

  • Vi har idag ett antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
  • En del av videomaterialet på webbplatsen är inte syntolkat.
  • Vi har ett antal e-tjänster under Mina sidor som är byggda i vårt verksamhetssystem, där det finns brister i tillgängligheten.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet

Kundtjänst 026-24 22 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar om du väljer att du vill ha återkoppling.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 december 2022.