Sandvikenhus

Sandvikenhus informerar / Aktuellt

  • Puffbild
    2017-12-10

    Nya Bruket renoveras

    Ambitionen är att återställa området till det skick som arkitekten Ralph Erskine en gång skapade, samtidigt som området anpassas till de boendes behov.