Sandvikenhus

Sveavägen - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst på Sveavägen.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst. Det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om själva bostadsområdet, gå till sidan Sveavägen.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.