Sandvikenhus

Centrum - För hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i Centrum.

På den här sidan finns information för dig som är hyresgäst, det kan vara till exempel minnesanteckningar från kvartersvandringar och borådsmöten. Om det finns boråd i området står även den informationen här.

Vill du läsa mer om bostadsområdet, gå till sidan Centrum.
Mer information om boråd finns på sidan Boendeinflytande.

  • Dalagatan

    Borådet på Dalagatan skriver egna anteckningar vid borådsmöten. Kontakta någon i borådet om du vill veta vad som diskuterats på senaste mötet.