Sandvikenhus

Vår kundtidning Trygga Hem

Nu kommer decembernumret i brevlådan hos dig som är hyresgäst.

Årets andra nummer av vår kundtidning Trygga Hem Pdf, 3 MB. landar snart i brevlådan hos dig som är hyresgäst. I det här numret kan du bland annat läsa om ett stort projekt som startat på Nya Bruket. Syftet med projektet är att motverka utanförskap och bidra till en positiv samhällsutveckling och flera aktörer bidrar på olika sätt.

Borådsmedlemmmar och frivilligvärdar har även i år bjudits på en gemensam lunch. I samband med lunchen korades Årets bästa grannar, tre eldsjälar som gör det lilla extra i sina bostadsområden. Läs mer på sidan 16 och 17.

Varje år har vi kvartersvandringar i våra bostadsområden, med syftet att få igång dialog om utemiljö, trygghet och trivsel. I höstas ordnades en utökad kvartersvandring i Norrsätra då representanter från bland andra borådet, Hyresgästföreningen, Polisen och Västra Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog. På sidan 4 kan du läsa mer om det.

Trevlig läsning!

Här kan du läsa de senaste numren av våra kundtidningar digitalt.