Sandvikenhus

Hyresgästmöte Årsunda

Minnesanteckningar från hyresgästmöte februari 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 6 personer
Närvarande hyresgäster: 19 personer

  • Info om boendeinflytande och vad det innebär att vara med i ett boråd eller vara frivilligvärd.
  • Kort presentation av de borådsmedlemmar som medverkade vid mötet.
  • Kort presentation av Sandvikenhus trivselvärdar som medverkade vid mötet.
  • Sandvikenhus uppmanade borådet att träffas och göra en plan för önskemål om åtgärder/inköp/aktiviteter under året för de boendeinflytandemedel som finns för området.
  • Två hyresgäster ansluter sig till borådet; Carina Skantz på Longbergsvägen 14 och Kenneth Fäger på Nedre vägen 49.
  • Önskemål om förbättrad belysning, Nedre vägen. Bovärdarna ser över vilka möjligheter som finns och återkopplar till borådet.
  • Diskusssioner om en eventuell fast grill, Nedre vägen. Tas upp på kvartersvandring under våren.
  • Lekplatsen på Longbergsvägen; önskemål om ny sand. Önskemål om ny rutschkana. Bovärdar ser över möjlighet och återkopplar till borådet.
  • Fråga om rensning av hängrännor med anledning av mossa på taket. Svar direkt att hängrännorna ses över varje år.
  • Angående barn/unga som stökar i området, främst Nedre vägen, Trivselvärdarna kommer att röra sig mer i området under en period under eftermiddagar för att se om de kan få kontakt med ungdomarna. Som hyresgäst går det bra att kontakta trivselvärdarna vid oro.