Sandvikenhus

Borådsmöte Sveavägen

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 5 personer
Närvarande borådsmedlemmar: 5 personer
Närvarande från ABF: 1 person

Anteckningar

 • Arne och Ann-Kristine lämnar som borådsrepresentanter, vi tackar för gott engagemang.
 • Önskemål om inköp av en spånsug till snickeriet. Sandvikenhus tittar på en lösning.
 • En förslagslåda kommer placeras i miljöhuset på initiativ av borådet. En möjlighet för hyresgäster att komma med förslag på ökad trygghet och trivsel i området.
 • Takbyte på Sveavägen 20 projekteras. Mer information kommer.
 • Blomlådor önskas fortsättningsvis vid entréer.
 • Laddningsstolpar för elbil önskas i området. Sandvikenhus utreder hur man som allmännyttan ska jobba vidare med laddinfrastrukturen.
 • Önskemål att flytta askkoppen utanför Sveavägen 24 för att göra den mer lättåtkomlig vintertid. Åtgärd beställd.
 • I Sveavägen 18, 20 har trapphusen blivit målade. Ny belysning monterad i tvättstugegången.
 • Önskemål om kameraövervakning i miljöhuset för att minska felsortering. Ingen lösning som Sandvikenhus väljer i dagsläget, man jobbar istället med att försöka förändra hyresgästernas beteende gällande sopsorteringen.
 • Hissbyte pågår i Sveavägen 22 A
 • Nya hussiffror uppsatta på Sveavägen 24 och 26.
 • Väganvisning monterad vid infart.
 • Viss trafik i bostadsområdet, på väg till Bessemerhallen. Sandvikenhus undersöker om det går att förändra via bättre skyltning, kontakt tas med VGS.
 • Önskemål om borttagning av den trasiga elstolpen. Sandvikenhus kollar på ärendet.
 • Sandvikenhus söker frivilliga att hjälpa till med vattning och skötsel.
 • Kompletterande av fasadbelysning på Sveavägen 20 och 22 är beställt hos elektriker.
 • Önskemål att hissdörrarna målas. Sandvikenhus återkommer med beslut.
 • Gula postlådan (PostNord) kommer att flyttas och monteras på miljöhuset. PostNord ansvarar för flytten.
 • ABF kommer att ordna en träffpunkt i vår, ”Träffas och trivas” i hyresgästlokalen, på torsdagar med start i mars. Mer info kommer.
 • Är du intresserad av att vara borådsrepresentant och ha möjlighet att kunna påverka trygghet och trivsel i området, kontakta Sandvikenhus 026–24 22 00. Vi söker också frivilliga som vill hjälpa till med exempelvis vattning.

Kvartersvandring onsdag 19 april, start kl 16.30.

Miljödag/slänga-skräp-dag, tisdag 23 maj kl 15-17.