Sandvikenhus

Hyresgäsmöte Kvarnvägen

Minnesanteckningar från hyresgästmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 6 personer
Närvarande hyresgäster: 9 personer

Anteckningar

Boråd

Hyresgästerna funderar fram till kvartersvandringen, då frågan tas upp igen. Folke är villig att vara kvar i borådet, men det behövs ytterligare minst en person för att bilda boråd.

Frivilligvärdar

  • Frivilligvärdar för snickarboden är Helge Lundström och Tom Åberg.
  • Sören och Folke kvarstår som frivilligvärdar för utemiljön på Fiskargatan.
  • Folke kvarstår som frivilligvärd för kvarterslokalen på Kvarnvägen 6.
  • Information om vilka hyresgästlokaler som finns i området sätts upp i trapphusen.

Övrigt

  • Önskar översyn av lamporna i pingisrummet. Sandvikenhus ser över detta.
  • Önskemål om cykelställ med tak. Sandvikenhus tar in kostnadsförslag och har med som förslag för boendeinflytande 2023. Placeringen tas upp som en fråga på kvartersvandringen i området.
  • Leksaker ligger spridda på gården och plockas inte undan. Det blir inte trivsamt för hyresgästerna och de utgör hinder för Sandvikenhus vid gräsklippning och snöplogning. Sandvikenhus tar detta med sig som ett ärende för boendekonsulent.
  • Fråga om grillplats i området togs upp. Grillplats har funnits tidigare, Sandvikenhus tog bort den efter önskemål från hyresgäster. Så just nu kommer det inte att ställas i ordning någon.