Sandvikenhus

Hyresgäsmöte Furuvägen

Minnesanteckningar från hyresgästmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 5 personer
Närvarande hyresgäster: 5 personer

Anteckningar

 • Önskemål om att hängränna ses över på Furuvägen 17. Sandvikenhus har detta som ett ärende under hösten.
 • Hackspettar som förstör. Vad kan göras? Sandvikenhus kommer att sätta upp en atrapp (40 cm) + vajande svarta flaggor som jagar bort hackspettarna.
 • Plåttak ner mot tvättstugan, det låter mycket när det regnar. Sandvikenhus har en order ligger hos snickare för att minska droppandet.
 • Hål i asfalten. Det ligger i underhållsplanen för 2026 att åtgärda asfalten.
 • Synpunkter på fasaden. Det ligger i underhållsplanen för 2026 att åtgärda fasaden.
 • Dålig lukt på vattnet på Furuvägen. Ligger felet hos Sandviken Energi eller Sandvikenhus? Sandvikenhus tar med sig frågan och undersöker.
 • Hyresgäst upplever att avloppet behöver rensas. Sandvikenhus undersöker.
 • Belysning på gården kan den kompletteras? Frågan tas upp på kvartersvandring.
 • Önskemål om bänkbord samt parasoll. Sandvikenhus tar med sig önskemålet för komplettering till 2023.
 • Önskemål om eluttag utomhus för att kunna spela musik på gården. Sandvikenhus kommer i dagsläget inte att sätta upp ett externt eluttag vid Furuvägen 15. Hyresgästerna kan använda el från källaren via förlängningssladd.
 • Dörr i källaren mellan 15 A och 15 B, önskemål om att det sätts upp en dörrstängare där. Sandvikenhus undersöker möjligheterna.
 • Önskemål om att det målas upp p-linjer på parkeringen. Sandvikenhus tar med sig frågan till våren 2023.