Sandvikenhus

Nöjdare hyresgäster hos Sandvikenhus

Kundnöjdheten ökar hos Sandvikenhus, det visar den senaste hyresgästenkäten.

Vårt serviceindex har stigit från 78,6 till 80,5 sedan föregående mätning.

Tack alla ni som tagit er tid att svara!

  • Vi är både glada och tacksamma över det fina resultatet och vill rikta ett stort tack till våra hyresgäster för att de tagit sig tid att svara. Det här stärker oss i vår ambition att bli ett ännu bättre bostadsbolag, säger vd Stefan Lundqvist.

Medarbetarna är Sandvikenhus största styrka

Det man främst tittar på i resultatet är serviceindex. Sandvikenhus serviceindex har stigit från 78,6 till 80,5 sedan den föregående mätningen som genomfördes 2021. Av svaren i enkäten kan man också utläsa att medarbetarna är Sandvikenhus största styrka, hyresgästerna ger dem höga betyg för bemötande.

- Jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare. Det är tack vare deras engagemang som vi ser det här positiva resultatet, fortsätter vd Stefan Lundqvist.

Många hyresgäster har svarat på enkäten

Hela 64 % av hyresgästerna har svarat på hyresgästenkäten, vilket är över branschgenomsnittet i svarsfrekvens. I svaren ser vi bland annat att hyresgästerna utöver bra bemötandet från Sandvikenhus medarbetare även tycker att de får snabb hjälp med att reparera fel och att städningen i miljö- och trapphus blivit bättre. Det man anser behöver förbättras är tryggheten i området, temperaturen i lägenheten och skötsel av utemiljön.

Resultatet kan undersökas ända ner på trapphusnivå och kommer att användas i det fortsatta arbetet.

- Med hjälp av enkäten kan vi tydligare se var vi ska prioritera att göra förbättringar och även hur vi kan förstärka det som fungerar bra, säger Jens Strandin, fastighetschef på Sandvikenhus.

Om enkäten

  • Serviceindex handlar bland annat vårt bemötande, om hyresgästerna känner trygghet, om de får hjälp när det behövs och om de upplever att det är rent och snyggt i området.
  • I enkäten jämförs Sandvikenhus med ett stort antal fastighetsbolag i Sverige, både privata och allmännyttiga.
  • Enkäten genomförs vartannat år.
  • Enkäten skickades ut digitalt och svaren är anonyma.
  • Det är företaget Aktivbo som genomfört undersökningen.

Mer information

Stefan Lundqvist, vd
stefan.lundqvist@sandvikenhus.se

Patrik Uggla, affärsutvecklingschef
patrik.uggla@sandvikenhus.se