Sandvikenhus

Laddning av elbilar i våra bostadsområden

I dagsläget har vi några få parkeringsplatser där elbilar kan laddas. Vi utreder tillsammans med Sandviken Energi möjligheterna att kunna erbjuda fler områdesnära parkeringar med laddstolpe eller laddbox.

Utredningen beräknas bli klar under första halvan av år 2023. Tills vidare hänvisar vi till publika laddstolpar, se länk längre ner i texten.

Observera att det inte är tillåtet att ladda bilens batteri från vanliga eluttag, varken i garage, från stolpar eller gemensamma utrymmen! Vanliga eluttag är inte lämpade för så hög belastning och brandrisken ökar.

Här kan du ladda din elbil Länk till annan webbplats.