Sandvikenhus

Så här arbetar vi med snön

Vi snöröjer besöksparkeringarna men du ansvarar själv för att skotta på din egen parkering och vid garagedörren.

Det kan bli besvärligt när det kommer mycket snö och vi gör allt vi kan för att röja bort den så snabbt som möjligt. Vår första prioritet är framkomlighet för utryckningsfordon. Vi snöröjer besöksparkeringarna men på din egen parkering och vid garagedörren ansvarar du själv för skottningen.

Snöröjningsjour

Sandvikenhus snöröjningsjour består av ett antal personer som delar ansvaret för planering och skottning av bostadsområden och cykelbanor i parker och våra bostadsområden. De röjer också snö vid kommunens alla fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom den egna personalen finns ett antal entreprenörer att tillgå.

Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. När det kommer blöt eller stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder att både Sandvikenhus egna maskiner och de maskiner som hyrs in via entreprenörer sätts i arbete. Snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.