Sandvikenhus

Parkeringsavgift införs på besöksparkeringar

I juni införs en avgift på 4 kr/timme för att parkera på besöksparkeringarna i Dalslänningen, Kanalgränd och Nya Bruket.

Varför införs avgift på besöksparkeringarna?

Besöksparkeringarna är till för våra hyresgästers besökare och för att användas under en kortare tid. Idag blockeras de i många fall av bilar som ställs där under lång tid, och ofta även av hyresgästers bilar. Detta har lett till att besökare i våra bostadsområden har svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Genom att införa p-avgift skapas rotation på bilarna och därmed fler lediga platser.

Vilka områden berörs?

Till att börja med införs avgift på besöksparkeringar i Dalslänningen, Kanalgränd och Nya Bruket eftersom det är i de områdena som efterfrågan på p-platser för besökande är störst. Senare kommer avgifter för besöksparkeringar att införas även i våra övriga bostadsområden.

Kostnad

Det kommer att kosta 4 kr/timme att parkera på en besöksparkering.

Hur betalar man?

Man betalar genom att köpa digitala parkeringsbiljetter i Parksters mobilapp eller via sms. Information om appen, hur den fungerar och de olika betalningsalternativen finns på www.parkster.se Länk till annan webbplats.. Se även skyltning vid besöksparkeringarna.

Vem bevakar?

Addici Security kommer att bevaka besöksparkeringarna och kontrollera via registreringsnummer att alla som står på en besöksparkering har betalat p-avgift. Bilar utan betald p-avgift kommer att bötfällas.

Parkering för hyresgäster

Du som är hyresgäst kan teckna kontrakt på en parkering. Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att söka ledig parkering.

Om du har frågor

Om du har allmänna frågor om parkeringar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 026-24 22 00, e-post info@sandvikenhus.se. Vid frågor som rör betalning av besöksparkering, kontakta Addici Security, ­­tel.nr 070-563 36 32.


Berätta gärna i förväg för de som brukar besöka dig att de behöver betala för att parkera på besöksparkeringen.