Sandvikenhus

Information om skyddsrum

Frågan om skyddsrum har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Det här kan vara bra att veta.

- Det finns skyddsrum i flera av Sandvikenhus fastigheter. Om det finns ett skyddsrum i huset är det markerat med en vit skylt med en orange ruta och en blå triangel.

- På MSB:s hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finns en skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. där du kan söka fram var närmaste skyddsrum finns.

- Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det innebär att även personer som inte bor i huset kan komma att använda skyddsrummet. Dörren kommer att stå olåst.

- Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. Därefter har fastighetsägare 48 timmar på sig att ställa i ordning skyddsrummen.

- När skyddsrummet ställts i ordning ska det finnas upptappat vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Mat, filtar och liknande får du själv ta med.

Mer information

Mer information om skyddsrum finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats.. Förutom skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. finns exempelvis en lista med svar på de vanligaste frågorna Länk till annan webbplats..