Sandvikenhus

Klartecken att börja planera för nybyggnation i Storvik

Vid styrelsemöte den 20 maj fattades beslut om att Sandvikenhus ska påbörja planering av nybyggnation i Storvik för att möta efterfrågan på fler bostäder där.

Styrelsens beslut innebär att Sandvikenhus kan påbörja projektering. Resultatet av projekteringen kommer att ligga till grund för det slutgiltiga beslut som kommer att fattas av styrelsen senare i höst.

Ambitionen är att byggnationen ska kunna starta under slutet av 2021 med inflyttning i slutet av 2022, en byggtid på ca 12 månader. Hur många huskroppar och lägenheter det skulle kunna handla om fastställs efter medborgardialog och utredning.

- Jag är väldigt glad över det här beslutet. Vi vet att det finns efterfrågan på lägenheter i Storvik och det här ger Sandvikenhus möjlighet att möta den efterfrågan, säger VD Stefan Lundqvist.

Dialog med potentiella hyresgäster

Sandvikenhus kommer på olika sätt, bland annat genom annonser i lokaltidningarna, att bjuda in till medborgardialog i Storvik i slutet av sommaren, då olika alternativ för byggnationen kommer att presenteras.

- Det är på tiden att vi bygger nytt i Storvik och jag hoppas att många kommer till dialogmötet och tar chansen att vara med och tycka till om utformningen av bostäderna, säger Christoffer Larsson, projektledare på Sandvikenhus.

Mer information

Stefan Lundqvist, VD Sandvikenhus AB, tel 070-089 42 14, stefan.lundqvist@sandvikenhus.se.

Patrik Uggla, affärsutvecklingschef Sandvikenhus AB, tel 026-24 22 24, patrik.uggla@sandvikenhus.se.

Christoffer Larsson, projektledare Sandvikenhus AB, tel 026-24 23 37, christoffer.larsson@sandvikenhus.se.