Sandvikenhus

Övergång till digitala tv-sändningar

8 september går Com Hem över till att sända tv-kanaler digitalt. För hyresgäster som har en nyare tv-apparat räcker det med att göra en ny kanalsökning. Har du en äldre tv-apparat kan det behövas en digitalbox för att kunna se tv-sändningarna.

Mer information om vad du behöver göra, oavsett om du har en nyare eller äldre tv, finns på Com Hems hemsida, www.comhem.se/tv/digitalisering Länk till annan webbplats..
Du kan också kontakta Com Hems kundtjänst på tel.nr 90 222.

Read more about the switch to digital broadcasts in other languages on Com Hem’s website, www.comhem.se/tv/digitalisering Länk till annan webbplats..