Sandvikenhus

Har du tillfälligt boende att erbjuda?

Här kan du registrera ditt boende.

Sandvikenhus har av Sandvikens kommun fått i uppdrag att samordna boendealternativ när det gäller etablering av ett nytt datacenter i kommunen. Detta för att förenkla för företaget så att deras underleverantörer på bästa och smidigaste sätt kan bo här under projekttiden.

Har du ett tillgängligt boende att erbjuda? Välkommen att registrera ditt boende via två formulär; ett för lägenheter och ett för övrigt boende.

Här gör du din registrering.