Sandvikenhus

Borådsmöte Nya Bruket

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 5 personer
Närvarande från borådet: 5 personer

Anteckningar

Arbetsordrar Det är många som tyvärr har fått uppleva sista året att det tar längre tid att få sina serviceärenden åtgärdade, detta beror såklart till viss del på pandemin då vi haft många sjuka vissa perioder men vi har också sett att vi kan jobba mer effektivt. Detta är också en stor orsak varför vi ändrar vårt arbetssätt. Vi är övertygade om att det nya arbetssättet kommer att hjälpa oss få ner mängden arbetsordrar.
- Vi ligger idag väldigt bra till när det gäller arbetsordrar

Tvättstugorna - Hur kan vi få alla hyresgäster bli bättre på att städa efter sig i tvättstugorna.

Borådet kommer med idén om att införa en städkvittens som man sätter upp tydligt i tvättstugan, detta skulle kanske göra att man blir lite duktigare på att städa efter sig. Vi bestämmer att vi ska testa detta på Bessemergatan 8 under en månad och sedan utvärdera hur det har gått.

Borådet lyfte också ett förslag om att den bokade tiden ska tas bort om man inte har "taggat in" i tvättstugan inom 60 minuter. För att på så vis frigöra tid till andra om inte tiderna nyttjas. Denna fråga anses vara lite för stor för att testa i det här läget. Men vi tar med oss detta till nästa hyresgästmöte.
  

Uteplatser - Alla som har fått sina fastigheter rustade har fått skriva på ett avtal om att man ska sköta sina uteplatser.
Vi kommer gå ut med information om hur man ska sköta sin uteplats samt vad man får sätta upp och inte.
- Kommer göras en inventering av alla uteplatser under våren/försommaren där vi tar bilder på de uteplatser/balkonger som inte följer de regler vi har. Anmodan om att återställa enligt gällande regler kommer att skickas ut.

Bjud med borådet för dom som vill att gå med.

Miljöhus - Hur kan det bli bättre här? VI ronderar miljöhusen varje dag. Sandvikenhus lägger idag mycket pengar på att städa miljöhus efter hyresgäster som inte sorterar rätt eller slänger möbler och

annat som inte ska vara i miljöhusen. Dessa pengar vill vi såklart lägga på annat kul som gynnar de boende på Nya bruket. 

Taggsystem på alla dörrar, vi tittar på denna lösning. Idag har vi bara taggsystem på miljöhus 7 och de är ett av miljöhusen som vi idag har störst problem med. Vad kan detta bero på? – I dagsläget så går det ej att sätta taggsystem på våra miljöhus på Nya Bruket.

Miljöhus 7 har taggsystem och vi har senaste tiden testat att begränsa åtkomsten till detta miljöhus för att se om vi får bättre ordning där. Vi ser att fler använder markbehållarna. Korrigerade begränsningen senare. sedan.

Miljödag 11 Maj – Gröna torget
Miljödag i oktober nytt för i år, ser ett värde att ha två miljödagar/år
Vill gärna att Gästrike Återvinnare kommer till miljödagen.

Skickat ut om pallkragar, många som har hört av sig. Kommer ta intresseanmälan under miljödagen också och visa dem som är intresserade.

Boendeinflytandemedel -
Vi pratade om att fokusera på ett eller ett antal kvarter varje år.

Skolgatan 10 hade önskemål om en grill. Sandvikenhus har varit i kontakt med Martin Åhren som är vår kontaktperson när det gäller utformningen av Nya Bruket.

Han säger att det är ok att göra en grillplats, men säger att det skulle vara bäst att göra en i slaggsten så det flyter in med det övriga.

Västra Gästriklands samhälllsbyggnad säger följande: Hur tänker de sig med grillplats, ska det vara något vindskydd med tak eller motsvarande? Är de bara en grill med bänkar runt krävs inget bygglov. Men de är viktigt att plats finns för att komma runt för räddningstjänst mm, samt att de i övrigt överensstämmer med gällande detaljplan.