Sandvikenhus

Borådsmöte Nya Bruket

Minnesanteckningar från borådsmöte april 2021.

Närvarande från Sandvikenhus: 5 personer
Närvarande från borådet: 5 personer

Nytt arbetssätt
Från april kommer bovärdarna att få ansvar för ett visst antal fastigheter. Detta är för att hyresgästerna ska känna igen vem som rör sig i fastigheten samt att bovärdarna ska få ökad kännedom om de fastigheter som dom har hand om.

Arbetsordrar
Det senaste året har det tyvärr tagit längre tid att få felanmälningsar åtgärdade. Det beror till viss del på pandemin med hög sjukfrånvaro.

Tvättstugorna
Efter önskemål från hyresgäster är tvättstugorna numera öppna till kl 24.00.

Att städa efter sig i tvättstugan
Borådet föreslår att införa en städkvittens som man sätter upp tydligt i tvättstugan. Efter avslutat tvättpass städar man tvättstugan och kvitterar det på listan. Vi kommer att testa detta på Bessemergatan 8 under en månad och sedan utvärdera hur detta har gått. Start så snart som möjligt.

Borådet lyfte också ett förslag om att den bokade tiden ska tas bort om man inte har "taggat in" i tvättstugan inom 60 minuter. För att på så vis frigöra tid till andra om inte tiderna nyttjas. Den frågan anses vara lite för stor för att testa just nu. Men vi tar med oss det till nästa hyresgästmöte.

Uteplatser
Alla som har fått sina fastigheter rustade har fått skriva på ett avtal om att man ska sköta sina uteplatser. Vi kommer gå ut med påminnelser om hur man ska sköta sin uteplats samt vad man får sätta upp och inte.

Grillning
Grillning på balkonger är inte tillåtet. Det är okej att grilla på altaner, men bara med kol, inte ved. Man ska också flytta ut grillen så långt det går på sin uteplats.

Miljöhus
Vi ronderar miljöhusen varje dag. Sandvikenhus lägger idag mycket pengar och tid på att städa miljöhus på grund av att många inte sorterar rätt eller slänger möbler och annat som inte ska vara i miljöhusen. Dessa pengar vill vi lägga på annat som gynnar de boende på Nya Bruket.
Förslag om att införa nyckeltag för alla miljöhusdörrar kom upp, Sandvikenhus undersöker det.

Miljödag 12 maj
Vi kom överens om att ställa containrarna vid gröna torget detta år.

Familjedag
4 juni blir det familjedag med prova-på-aktiviteter och underhållning från scen. Här kan ni träffa Sandvikenhus och borådet.

Esparkcyklar
Barn och ungdomar åker i hög fart. Vi får alla hjälpas åt att säga åt barnen och ungdomarna att det hålla ner hastigheten och att man bara får vara en på cykeln.

Molocker
Locken till molockerna (markbehållarna för hushållssopor) står ibland helt öppna vid miljöhus 7. Sandvikenhus kollar med Gästrike Återvinnare om det är möjligt att låsa dessa på ett bättre sätt.

Projekt Social inkludering på Nya Bruket - Information från IOGT-NTO
Det kommer hända massor av aktiviteter under april månad. IOGT-NTO kommer tillsammans med Sandvikenhus och kommunen att lyfta dessa aktiviteter i sociala medier och på andra sätt för att locka folk.
Den 27:e april hålls en möjlighetsmässa där olika föreningar, kommunala organisationer och andra aktörer runt Nya Bruket kommer vara på plats. Också Sandvikenhus medverkar och visar upp sig tillsammans med borådet denna dag. Syfte att ta in förbättringsförslag till området. Det kommer då också att vara möjligt att teckna sig för pallkrage på Nya Bruket för de hyresgäster som är intresserade.