Sandvikenhus

Borådsmöte Tallbacksvägen

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2021.

Närvarande från Sandvikenhus: 4 personer
Närvarande från boråd: 3 personer

Förslag från borådet:

Arrangera loppmarknad utomhus i vår och samtidigt erbjuda grillkorv. Mer info kommer.

Önskemål om att utöka utebelysning. Sandvikenhus ser över detta.

Önskemål om gymnastikpass/träning i lokal. Sandvikenhus ser över detta.

Önskemål om att utöka pallkrageodling. Sandvikenhus ser över detta.

Önskemål om mer blommor i området, exempelvis vid miljöhusen. Sandvikenhus ser över detta.

Önskemål om att få renare trapphus och entréer att exempelvis Sandvikenhus ställa ut sopkvast och skyffel i alla trapphus för att gemensamt hålla ordning bättre. Sandvikenhus kan ställa ut sopset sommartid och även spadar vintertid.

Miljödag(slänga skräp dag) planeras i maj. Återkommer med datum och i år kommer Sandvikenhus att även bjuda på fika.

Önskemål: Snickerilokal som nu finns TBV 25 som ej används i dagsläget, kanske kan göras om till något annat, till exempel övernattningslägenhet eller vad det finns intresse för. Förslag på detta mottas gärna, kontakta då Sandvikenhus. Finns inget intresse kan den eventuellt göras om till uthyrningslokal/förråd.