Sandvikenhus

Kvartersvandring Tallbacksvägen

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: 4 personer

Anteckningar

 • Önskar snabbare lagning på hissarna i höghusen. Önskemål från hyresgäster om hissföretag i Sandviken för snabbare hjälp samt att om jourpersonal ej får fart på hiss önskas att de sätter upp information om hissen på varje våning. Anmälare av hissar önskar mer återkoppling.
 • Önskemål om parkeringsnummer till alla parkeringsplatser samt linjering på andra sidan vägen. Sandvikenhus åtgärdar.
 • Bättre skyltning på uthyrda parkeringsplatser, framförallt bakom 29:an. Sandvikenhus åtgärdar detta tillsammans med parkeringsbolaget.
 • Belysning trasig vid stora parkeringen på andra sidan 29:an. Ska åtgärdas.
 • Önskemål om borttagning av träd vid gavel insida, hus 25 och 29. Sandvikenhus utreder.
 • Hus 15 och 27: Önskar snörasskydd på fristående byggnad för cyklar och barnvagnar.
 • Önskemål om att ta bort singel och lägga asfalt vid hus 15 och 27. Beställt till vintern.
 • Hus 25: Problem med att grannar slänger skräp på marken från fönster och balkonger. Info om detta kommer delas ut.
 • Hus 33 mellan A- och B-ingång: önskar borttagning av buskar och reparation av gräsmatta. Sandvikenhus åtgärdar.
 • Önskemål om att öppna toaletter vid tvättstugor igen. Dessa är låsta på grund av skadegörelse. De kommer inte att öppnas nu men Sandvikenhus ser över om det eventuellt kan finnas lösningar för framtiden.
 • Önskemål om borttagning av tallar vid pallkrageodlingen.