Sandvikenhus

Borådsmöte Tallbacksvägen

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2021.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande från boråd: 3 personer

Förslag från borådet:
Arrangera loppmarknad utomhus i vår.

Gymnastikpass i hyresgästlokalen.

Önskan om att träffas och umgås i hyresgästlokalen (matlagning eller bakning) bra sätt att lära sig svenska språket.

Att fotbollsplanen ska delas in i olika åldersgrupper så att alla kan nyttja planen.

Anordna aktivitet med barnen i området och bjuda på korv eller glass.

Önskemål om maskot i området, en nalle som barnen har som en bra förebild.

Sorteringen av avfall sköts dåligt i området vilket medför ökade kostnader och mindre tid för bovärdarna att hjälpa till med till exempel reparationer. Det kastas på golven så man kliver i det. Borådet och Sandvikenhus önskar bättring.

Förslag från borådet:
Ha en grundkurs i sortering med barnen i området, avsluta med fika eller dylikt.

Kontakta alla hyresgäster och dela ut sorteringspåsar i ett provområde för att se om det blir en förbättring gällande sorteringen i miljöhusen.

Kamera önskas i miljöhusen.

Dålig belysning. Otrygg känsla på kvällarna. Sandvikenhus jobbar med förbättringar.

Mellan pallkrageodlingen och multiarenan finns önskan om en grillplats med tak, bänkar och bord. Sandvikenhus utreder om det är möjligt.

Puffbild