Sandvikenhus

Borådsmöte Tallbacksvägen

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2021.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande från boråd: 3 personer

Förslag från borådet:
Arrangera loppmarknad utomhus i vår.

Gymnastikpass i hyresgästlokalen.

Önskan om att träffas och umgås i hyresgästlokalen (matlagning eller bakning) bra sätt att lära sig svenska språket.

Att fotbollsplanen ska delas in i olika åldersgrupper så att alla kan nyttja planen.

Anordna aktivitet med barnen i området och bjuda på korv eller glass.

Önskemål om maskot i området, en nalle som barnen har som en bra förebild.

Sorteringen av avfall sköts dåligt i området vilket medför ökade kostnader och mindre tid för bovärdarna att hjälpa till med till exempel reparationer. Det kastas på golven så man kliver i det. Borådet och Sandvikenhus önskar bättring.

Förslag från borådet:
Ha en grundkurs i sortering med barnen i området, avsluta med fika eller dylikt.

Kontakta alla hyresgäster och dela ut sorteringspåsar i ett provområde för att se om det blir en förbättring gällande sorteringen i miljöhusen.

Kamera önskas i miljöhusen.

Dålig belysning. Otrygg känsla på kvällarna. Sandvikenhus jobbar med förbättringar.

Mellan pallkrageodlingen och multiarenan finns önskan om en grillplats med tak, bänkar och bord. Sandvikenhus utreder om det är möjligt.