Sandvikenhus

Borådsmöte Mossvägen

Minnesanteckningar från borådsmöte januari 2024.

Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande från borådet: 7 personer

Anteckningar

Anteckningar från föregående möte gicks igenom.

Brytskydd till gymlokalen behövs – Sandvikenhus åtgärdar.

Staket vid parkering på Mossvägen 17 är i dåligt skick. Ses över till våren.

Cykelrensning på Mossvägen planeras in till våren. Alla cyklar kommer märkas att upp. Hyresgäst får ta bort märkningen om cykeln ska vara kvarr.

Öskemål om skyltar "lekande barn" på innergården – Sandvikenhus ser över detta.

Skohorn till lokalen – Köps in av Sandvikenhus.

Nya bord och stolar till lokalen? Områdeschef kollar upp detta.

Hobby rum, pingisbord? Snickarbod? – Denna lokal används inte idag. Är det eventuellt något man kan nyttja? Sandvikenhus tittar på lokalen tillsammans med borådet vid senare tillfälle.

Källardörr Mossvägen 19 (vid garagen mot Sanderängsgatan) stängs inte ordentligt. Sandvikenhus åtgärdar.

Stolpbelysning vid parkeringar bakom hus 23 trasig. Sandvikenhus åtgärdar.

Drar från källarfönster i lokalen, Sandvikenhus kontrollerar ventilationen.

Filter till ventilationen vid fönstren behöver bytas med jämna mellanrum. Kan vara dags på vissa. Hyresgäst har blivit lovad att få nya filter. Sandvikenhus undersöker hur man kan lösa detta på bästa sätt.

En del hyresgäster har problem med att diskmaskinerna löser ut säkringarna. Hyresgästerna ska felanmäla detta.

Information till alla lägenheter om att fläkten i köket kan startas för att öka flödet i badrummet. Sandvikenhus ser över information.

Nytt från Sandvikenhus:

Tvättstugan är färdigrenoverad.

Pergolan invigs i vår med grillfest.

Lekplatsen kommer att få en ny klätterställning under 2024.

Ny belysning kommer att installeras i alla trapphus under 2024.