Sandvikenhus

Borådsmöte Mossvägen

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande från Borådet: 6 personer

Anteckningar

Hur många får vistas i lokalen
- Vi föreslår ett tak på 40 personer till branskyddsföreningen, fixar ena dörren till förrådet och beställer utrymyningsskyltar.

Saknas grejer i kvarterslokal
Porslin som köptes in av Hyresgästföreningen ställs tillbaka av medlem i borådet.

Pallkrageodling
För litet intresse bland hyresgästerna i dagsläget.

Önskemål om att få ett gym i källaren
Två personer i borådet säger att dom kan vara ansvariga för ett ev gym. Vi tar med förslaget till enkät om boendeinflytandemedel för 2024.

Önskemål om asfaltering av Mossvägen
Vi kommer inte att asfaltera om i dagsläget. Men vi lagar löpande där det finns behov.

Önskemål att få porttelefon
Några hyresgäster vill ha "sin" port låst dygnet runt. Vi tittar på förutsättningar om det går att låsa enstaka portar, eventuellt om nyckelsystemet går att uppgradera.

Önskan om att få lågenergilampor med närvarobelysning i trapphus/källare
Utförs löpande utifrån underhållsplan för fastigheten.

Utöver ovanstående har bland annat följande genomförts sedan föregående borådsmöte:
- Tätare rondering i källare.
- Ytterligare information utskickad ang ombyggnation av vindarna.
- Nya städlistor.
- Addici ronderar oftare vid parkeringarna.

Övrigt

Sandvikenhus undersöker kostnad för att renovera stora tvättstugan samt bygga om mangelrummet till ytterligare en tvättstuga.

Sandvikenhus har köpt in grill, bord och bänkar, enligt önskemål från borådet, och kommer att lägga plattor där grillen ska stå. Borådet är med och väljer platsen. Ev kommer alla hyresgäster att bjudas in till invigning av grillen.

Översyn av gräsytan bredvid trappen vid tvättstugan.

Fasadtvätt ska utföras under 2023.