Sandvikenhus

Hyresgästmöte Gamla bruket

Minnesanteckningar från hyresgästmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 5 personer
Närvarande hyresgäster: ca 30 personer

Alla boende på Gamla Bruket var inbjudna till detta hyresgästmöte med anledning av ett mindre aktivt boråd samt information om kommande postlådesamlingar.

- Trivselvärdarna informerade om sitt arbete med trygghet.

- Sandvikenhus berättade om vad ett boråd är samt vad det finns för möjligheter. Om man har ett engangemang i området så finns det boendeinflytandemedel som man kan nyttja till olika aktiviteter, utemöbler, verktyg osv. Medlemmarna i borådet säger att man haft väldigt svårt att hitta hyresgäster i området som vill vara ordna/vara med på aktiviteter.

- Förslag från Sandvikenhus om att boka in en gemensam städdag. Sandvikenhus står för för grill och fika. Positiv respons från gruppen. Sandvikenhus tar fram förslag på datum.

- Häckar anses vara ett problem, vissa sköter inte häckklippningen. Samt att det är vissa häckar som är allt för stora för att de ska kunna skötas av den enskilde hyresgästen.

- Sandvikenhus påminner om att när det gäller skötsel av sin tomt så är det ju något man valt när man flyttat till Gamla Bruket. Om det finns vissa häckar som är extremt krävande får vi ta en diskussion om dem.

- Hyresgästerna önskar fler asklådor i området. Sandvikenhus köper in och ställer ut 1-2 st till.

- Asken efter Stålgatan upplevs vara i dåligt skick. Sandvikenhus parkenhet får titta på detta snarast.

- Parkeringen utanför Malmgatan 11 behöver ses över. Bilarna sjunker ner och fryser fast på våren. Sandvikenhus undersöker om detta går att lösa och vad det eventuellt skulle kosta.

- Hyresgästerna undrar om det finns garageplatser i ladorna som inte är registrerade som uthyrningsbara objekt. Sandvikenhus undersöker.

- Man önskar få tillgång till häcksax att låna. Sandvikenhus berättar att häcksax går att köpa in för boendeinflytandemedel.

- Finns det planer för att ansluta fjärrvärme till gamla bruket? Denna fråga kommer då det grävs för fullt runt Gamla Bruket. Sandvikenhus informerar att detta inte är något som är planerat då det inte finns förutsättningar för detta.

Information om postlådeansamling

Sandvikenhus går igenom informationen som skickats ut.

- Veckobrevlådor? Finns några personer som är i behov av en större brevlåda då man är borta större delar av året. Alla på hyresgästmötet som är i behov av detta fick skriva upp sig på en lista som bovärdarna tar hand om. Sandvikenhus tittar på detta från fall till fall men utgångspunkten är att alla postlådorna ska vara likadana.

- Ingen kommer få längre än 53 meter till sin postlåda.

- Hur gör man om man är handikappad och inte har möjlighet att röra sig dessa 53 meter? Sandvikenhus berättar att det går att söka dispens hos Postnord men detta är något som hyresgästen själv måste göra.

- I information utdelad till alla berörda hyresgäster ser man var postlådesamlingen finns.