Sandvikenhus

Borådsmöte Dalslänningen

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2024.

Anteckningar

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande från borådet: 4 personer

Syfte med borådet samt vad som förväntas – Representera alla hyresgäster. Vara lyhörd för vilka önskemål som finns.

Många vakanta lägenheter framför allt på markplan på Barrsätragatan 31. Då hyran på denna adress varit något högre än övriga så valde Sandvikenhus att inte höja hyran 2024.

Helen i borådet utses att vara sammankallande för borådsmöten samt kalla att Sandvikenhus till möte 1-2 gånger per år.

Felsorteringar i miljöhusen
Felsorteringsavgifter miljöhus ökar. Hur kan vi underlätta för hyresgästerna att göra rätt?

Ca 130 000 kr/år för restavfall
Ca 830kr per lägenhet/år
Januari-februari ca 10 % extra kostnad i felsorteringsavgifter.

Det är restavfallet vi betalar för. Kan vi får hyresgäster att sortera mer och bättre så minskar kostnaderna.

Förslag: Sätta upp datum för miljödag så tidigt som möjligt på miljöhusen så att man inte slänger grovsopor i miljöhuset utan väntar till miljödagen.

Vilka ingår i borådet?
Lista med namnen på borådsmedlemmarna kommer sättas upp i trapphusen så övriga hyresgäster har möjlighet att kontakta dem med förslag..

Förslag utemiljö Dalslänningen
Sandvikenhus presenterar ett projekt för innergården. Under 2024 kommer pallkrageodling att anläggas. Ny uteplats vid lekparken med pergola och grill. Läktare/sittyta ska byggas vid vid bouleplanen.

Sandvikenhus har varit i kontakt med Bouleklubben i Sandviken för att försöka få till ett antal tillfällen i vår/sommar där dom besöker Dalslänningen och hyresgästerna i området får möjlighet att prova boule. Mer information kommer senare.

Borådet får i uppgift att se över hyresgästlokalen och komma med förslag på vad som behöver köpas in. Möbler, porslin?