Sandvikenhus

Kvartersvandring Blodriskan

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: 2 personer

Anteckningar

  • Många hyresgäster som bor på bottenplan sköter inte sina uteplatser.
    Sandvikenhus informerar berörda hyresgäster.
  • Önskemål att Sandvikenhus målar/lagar/oljar staket över i området.
    Sandvikenhus ansvarar för det som ingår i fastigheten. Egna byggnationer är inte tillåtna.
  • Önskemål om att fristående bänkar i området ska målas. Sandvikenhus åtgärdar under sommaren.
  • Staket vid parkering, besökande, baksida Sätralinjen 4. Sandvikenhus åtgärdar.