Sandvikenhus

Borådsmöte Västerled 136-144

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer.
Närvarande hyresgäster:14 personer.

Förslag från borådet

 • Bänkbord vid gaveln Västerled 144 A flyttas till framsidan.
 • Kolla var fastighetsgränsen går för Västerled 136. Hyresgästerna upplever att gräsmattan blir mindre och mindre. Sandvikenhus eller kommunens mark?
 • En av borådsmedlemmarna kommer att ordna sommarblommor.
 • Västerled 136 önskar ett cykelställ vid gaveln av huset. Sandvikenhus undersöker.
 • Kallt i lokalen Västerled 136. Sandvikenhus undersöker detta.
 • Lerigt emellan Västerled 136-144. Sandvikenhus ser över om det går att åtgärda senare under våren.

Om boendeinflytande för våra hyresgäster

Boendeinflytandemedel kan användas till hur ditt boende och ditt bostadsområde kan utvecklas på bästa sätt. En aktivitet kan vara liten eller stor, men syftet ska vara att stärka gemenskap, trygghet och engagemang och bidra till ökad trivsel i huset, kvarteret eller bostadsområdet i stort.

Det finns en budget för trivselhöjande aktiviteter. Den kan du som är hyresgäst vara med och bestämma över, via borådet i ditt område.

Exempel på aktiviteter:

 • Förbättring av lekplats, nya bänkar eller grillplatser.
 • Ordna städdag, ha gårdsfest eller liva upp verksamhetslokalen
 • Sköta om planteringar och gemensamma uteplatser
 • Starta studiecirklar, gym eller andra aktiviteter
 • Kom gärna med fler förslag!


Kvartersvandring onsdag 5 april, start kl 16.30.

Miljödag/slänga-skräp-dag, måndag 24 april kl 15-17.