Sandvikenhus

Borådsmöte Smassens väg

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2023.

Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer.
Närvarande hyresgäster: 2 personer.

Anteckningar

  • Önskemål om en pergola med eluttag samt en tillhörande grill. Placering mellan multiarenan och Smassens väg 49 D.
  • Önskemål om att förlänga matthängare så att fler mattor kan hängas upp.
  • Önskemål om att befintliga utomhus sittbänkar ses över.
  • Önskemål att skärmväggen vid grillplatsen oljas.

Är du intresserad av att vara borådsrepresentant och ha möjlighet att kunna påverka trygghet och trivsel i området? Kontakta Sandvikenhus på tel.nr 026–24 22 00.

 

Kvartersvandring 18 april, start kl 16.30.

Miljödag/slänga-skräp-dag, 22 maj kl 15-17.