Sandvikenhus

Så använder du porttelefonen

Så här fungerar porttelefonen

Assa Porttelefon är kopplad till telenätet vilket innebär att du talar med besökaren via din telefon. Det kan vara en fast telefon, men även en mobiltelefon. Det är också med hjälp av telefonen som du låser upp porten för besökaren.

När det kommer ett samtal från porten ringer din telefon som vanligt. När du svarar spelas en kort melodi och porttelefonens tel.nr, 077-410 90 20, visas. Spara gärna numret i din kontaktlista så ser du enkelt om samtalet kommer från porttelefonen eller någon annan.

Efter att ha talat med besökaren bestämmer du om du vill låsa upp porten eller inte.

För att låsa upp porten

Vill du låsa upp porten trycker du 5 på telefonen innan du lägger på luren. Vill du däremot inte låsa upp lägger du bara på luren utan att trycka på någon siffra.

Låsa upp med nyckelbricka

Man kan också låsa upp porten genom att hålla upp sin nyckelbricka mot knappsatsen.

Så här gör besökaren

Det finns två olika metoder som kan användas för uppringning av lägenheter.

Bläddring i namnlista

Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan man bläddra sig fram till den lägenhetsinnehavare man söker. När rätt person är markerad trycker man på OK/RING.

Direktslagning av telefonnummer

Besökare som känner till ditt telefonnummer kan knappa in numret direkt med hjälp av sifferknapparna. Besökaren trycker då på telefonsymbolen och knappar därefter in telefonnumret inklusive riktnummer. Uppringningen påbörjas så snart systemet hittar rätt sifferkombination.

Tidsbegränsning för porttelefonen

Besökare som vill ringa på hos någon efter kl 21.00 måste kunna telefonnumret till den hyresgäst man vill besöka och knappa in numret på knappsatsen, eftersom det då inte går att bläddra i namnlistan. Denna begränsning finns för att förhindra busringningar kvälls- och nattetid.