Sandvikenhus

Flytta in

Tips och råd vid inflyttning.

INNAN DU FLYTTAR IN

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings-adress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Eftersändning av din post kan du beställa på adressandring.se. Kolla att detta fortfarande stämmer.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring om något skulle hända. Se till att försäkringen täcker eventuella skador på dina tillhörigheter vid till exempel en brand eller inbrott och att den även gäller saker som du har i förråd och andra utrymmen.

Sandvikenhus försäkringar täcker inte dina förluster av ägodelar eller andra personliga tillhörigheter om det skulle ske en olycka. Är du eller någon i familjen dessutom vållande till brand eller annan skada på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig. Var därför noga med att teckna en hemförsäkring, om du inte redan har en.

Elabonnemang

Du väljer själv vilken elleverantör du vill ha för hushållselen och om du flyttar ska du själv anmäla det till elleverantören. Det är viktigt att du har ett giltigt abonnemang för elen under hela den tid som ditt hyreskontrakt gäller, annars riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

Betala första hyran

Första månadshyran måste vara betald innan du kan hämta ut nycklarna. Du ska kunna visa via internetbank, utskrift eller Swish att den är betald.


VID INFLYTTNING

Nycklar

Kom ihåg att ta med legitimation och kvitto på hyresinbetalningen (se ovan) när du ska hämta nycklarna i vår kundtjänst. Tänk på att om du kvitterar nycklarna av den tidigare hyresgästen godkänner du samtidigt städningen!

Besiktning

När du flyttar in får du en kopia på protokollet från besiktningen efter föregående hyresgäst. Det är viktigt att du kontrollerar att protokollet stämmer och anmäler eventuella felaktigheter till oss inom åtta dagar, räknat från inflyttningsdagen. Annars riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador som föregående hyresgäst har förorsakat.

Flyttstädning - om du inte är nöjd

Om du som nyinflyttad inte är nöjd med städningen ska du kontakta kundtjänst omgående. Observera att om du kvitterar nycklarna av den tidigare hyresgästen godkänner du samtidigt städningen.