Sandvikenhus

Nya Bruket

Nya Bruket ligger mitt emellan Sandvikens resecentrum och stadskärnan, med Parkbadet och Stadsparken inpå knuten. Området har fått sitt namn av det gamla järnbrukets arbetarbostäder som tidigare fanns här. När Nya Bruket utformades på 1970-talet ville Ralph Erskine, en av Sveriges mest betydande arkitekter, återskapa den gamla miljön men med moderna inslag. De låga husen, de kringbyggda gårdarna och färgsättningen liknar ursprunget men kombinerades med nya idéer och former.

Nya Bruket renoveras
På Nya Bruket genomförs en uppfräschning som kommer att på under flera år. Ambitionen är att återställa området till det skick som arkitekten Ralph Erskine en gång skapade, samtidigt som området anpassas till de boendes behov.

Läs mer om projektet här.


Snabbfakta 

Typ

Rum

Antal

Lägenhet

1

92

Lägenhet

2

307

Lägenhet

3

257

Lägenhet

4

103

Lägenhet

5

6


Gemensamhets­utrymmen

  • Kvarterslokaler
  • Hobbylokaler
  • Lekplatser
  • Spontanidrottsplats