Sandvikenhus

Renovering av Nya Bruket

Nya Bruket - tillbaka till ursprunget.

På Nya Bruket genomförs en uppfräschning som kommer att pågå under flera år. Här finns 764 lägenheter och det är ett av Sandvikenhus största bostadsområden.

Renoveringen av Nya Bruket är omfattande och kommer att genomföras i etapper. Rusten startade 2015 och kommer uppskattningsvis att ta cirka
10-15 år. Ambitionen är att återställa området till det skick som arkitekten Ralph Erskine en gång skapade, samtidigt som området anpassas till de boendes behov. Renoveringen omfattar inte bara lägenheter utan även gemensamma ytor inom området, som parkeringar, garage, genomfartsvägar och till viss del även grönområden.

Ralph Erskine - Engelsmannen som skrev in Sandviken i arkitekturhistorien

2014 skulle Ralph Erskine ha fyllt 100 år. Han var en av 1900-talets mest kända svenska arkitektekter, men han var född, uppvuxen och utbildad i London. Efter att ha cyklat till Sverige 1939 gjorde han sig snart känd för att vara en charmerande, pratglad och nytänkande arkitekt med ett stort intresse för människor och deras behov. Han utvecklade snabbt en egen stil som många svenskar uppfattade som otraditionell och främmande. Men i Bergslagen fann han flera framåtblickande uppdragsgivare som vågade satsa på det nya och annorlunda. Detta syns på många platser i Gästrikland och allra mest i Sandviken.

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden